اگر تنهاترین تنها شوم ، باز خداهست  ،

 

او جانشین همه ی نداشتن هاست  ،

 

نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است  ،

 

اگر تمام خلایق گرگ های هار شوند و از آسمان هوس و کینه بر سرم ببارد ،

 

تو مهربان جاودان ، آسیب ناپذیر من هستی .

 

ای پناهگاه ابدی !

 

تو می توانی جانشین همه ی بی پناهی ها شوی ،

 

خدایا !

 

با همه ی فاصله ای که با تو دارم  ،

 

دوستت دارم ...